• Γλώσσα / Language
  • Γλώσσα / Language

Νέα / Ανακοινώσεις

 

 

Νέα / Ανακοινώσεις

Νέα

  • Ανα έτος:
  • Babylino Sensitive: Με πράξεις φροντίδας στηρίζουμε την Πολύτεκνη Οικογένεια
  • Babylino Sensitive: Με πράξεις φροντίδας στηρίζουμε την Πολύτεκνη Οικογένεια

    H 100% ελληνική εταιρία ΜΕΓΑ και τα Babylino Sensitive βρίσκονται με πράξεις φροντίδας δίπλα στις πολύτεκνες οικογένειες, δημιουργώντας το Πρόγραμμα Στήριξης της Πολύτεκνης Οικογένειας. Το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ), την Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών (ΕΠΑ) και το Σύλλογο Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ» για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
  • Η ΜΕΓΑ Α.Ε. πιστοποιήθηκε με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»
  • Η ΜΕΓΑ Α.Ε. πιστοποιήθηκε με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»

    Η ΜΕΓΑ πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων, EUROCERT A.E., αποδεικνύοντας πως αποτελεί 100% ελληνική επιχείρηση. Οι προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούνται για να επιτευχθεί η πιστοποίηση είναι: η εταιρία να είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, να παράγει ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, να έχει την έδρα της στην Ελλάδα, να απασχολεί Ελληνικό εργατικό δυναμικό και να έχει σημαντική ενεργό κοινωνική δράση, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό τόσο στην ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας όσο και της κοινωνίας γενικότερα. Η ΜΕΓΑ κρίθηκε ότι πληροί όλα τα παραπάνω κριτήρια.